Sfinxul din Macin

19.01.2014 05:23

Sfinxul din Munţii Măcinului. Mormantul. Culmea Pricopanului. Megalitii Dobrogei distrusi de timp, de oameni! News Alert !

 
 
Sfinxul din Munţii Măcinului - Sfinx la baza Vrajului -
Culmea Pricopanului - Dobrogea
 
 
Localizare geografica : Munţii Măcinului , Fântâna de Leac.
 
 
Descriere: Pe traseul care porneşte în circuit din oraşul Macin, în partea nordica a
Culmii Pricopan,
 poteca către sau dinspre Fântâna cu Leac, marcată cu bandă albastră, este
străjuită de un Sfinx,
despre care cred ca foarte putini amatori de drumeţii montane ştiu.
 
 
Un ansamblu de Megaliti - Forme zoomorfe
 
 
Megalit Broasca Testoasa - simbol sacru,
universal in legende, mituri
Munții Măcinului sunt situați în sud-estul României, respectiv în nord-vestul Dobrogei, în județul Tulcea, între Valea Dunării, Valea Luncaviței și înșeuarea Cerna-Horia, fiind încadrați între 28º07´ și 28º27´ long. E, respectiv 45º01´ şi 45º21´ lat. N.
 
 
În partea de vest și sud-vest a parcului, accesul se face de pe drumul național 22D, între localitatile Măcin și Horia. La nord se află drumul european E87, între localitățile Măcin - Jijila - Luncavița. Drumul județean dintre comunele Horia și Luncavița permite accesul în estul și nord - estul parcului.
 
 
Munţii Măcinului sunt cei mai vechi munţi din România,
rezultat ai orogenezei Hercinice.
 
 
Numele acestora vine de la faptul că sunt foarte erodați datorită vechimii lor, adică sunt mai roși de timp, mai măcinați. ( Munții Măcin sunt Munții Măcinați )
 
 
Altitudinea variază în parc între 7 şi 467 metri, pantele fiind abrupte, cu o diferenţă de altitudine mare pe o distanţă mică.
 
 
Procesele de dezagregare a rocilor sunt active, având ca rezultat surprinzătoare peisaje arhaice.
 
 
Clima are pregnante caracteristici stepice, cu influenţe mediteraneene. Specifică acestor munţi este ariditatea nemaiîntâlnită în munţii din România, cu veri fierbinţi şi uscate, toamne lungi şi uscate, iar iernile foarte sărace în zăpadă.
 
 
Cursurile de apă se încadrează atât în bazinul hidrografic al Dunării (Jijila, Luncaviţa, Cerna, Sorniac) cât şi cel al Mării Negre (Taiţa). Debitele cursurilor de apă sunt reduse majoritatea având caracter temporar, deseori formând cascade.
 
vipera de stepa
Climatul acestor munţi a determinat o varietate specifică, unică în Europa, cu interferenţa tipurilor ecosistemice pontico - submediteraneene, central europene şi asiatice, fapt ce conferă Munţilor Măcin atributul de sinteză în miniatură a două continente – Europa şi Asia.
 
 
O mana ... un deget aratator ... o directie ... spre stele ... care oare?
Aceeaşi interferenţa face posibil ca pe mai puţin de 1% din teritoriul ţării, să se întâlnească peste 50% din speciile de floră şi faună ale României!
 
 
Acest paradis al biodiversităţii adună:• Peste 1770 de specii de plante, dintre care 72 sunt protejate ca fiind rare sau vulnerabile, iar 27 de specii sunt endemice pentru regiune;
• 181 specii de păsări, dintre care 37 sunt strict protejate la nivel internaţional, fiind menţionate în Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna;
• 47 de specii de mamifere;
• 1436 specii de insecte identificate, cu peste 900 de specii de fluturi;
• 11 specii de reptile;
• 7 specii de amfibieni.
6 dintre cele 8 grupe de ecosisteme din Europa sunt reprezentate în Parcul Naţional Munţii Măcinului!
 
 
În Parcul Naţional Munţii Măcinului sunt identificate 24 de habitate prioritare, dintre care unul este unic în lume! ( Pădurea de fag dobrogeană )  
 
 
Munţii Măcinului au o deosebită importanţă între munţii ţării, fiind cei mai vechi munţi din România, interesul deosebit al cercetătorilor fiind orientat, datorita numeroaselor vestigii istorice, către sapaturile arheologice, dar în egală măsură şi către cercetarea stiinţifică a vastului tezaur natural existent aici – geologic, botanic, zoologic. Sursa: https://www.parcmacin.ro/
_____________________________
NO COMMENT:
______________________________
 
_______________________________________
MORMANTUL. LA MORMANT.
Dar ... nimeni nu stie ... al cui mormant !
Cine sa fi fost si cand , ingropat aici ?
____________________________________________
 
 
 
Megalitii din Muntii Macinului, Culmea Pricopanului, Doborogea, cer cu disperare  a fi urgent protejati! Vadit, in zona se impune o reevaluare stiintifica!
 
 in spatele PIETREI FUNERARE, ea insasi ciclopica si cu o forma deosebita, simbolica, inCONGLOMERATUL de ARTEFACTE MEGALITICE, cateva FORME antropomorfe, zoomorfe, surprind prin ... ce vede, crede si simte fiecare!
 
Perspectiva unei 
acestor cei mai batrani munti ai lumii!
Salvati si protejati artefactele culturii, civilizatiei megalitice!
 
 
 
Protejati Muntii Macin!
Stopati carierele de piatra
Sursa

https://romaniamegalitica.blogspot.ro/