Mihail Kogalniceanu

29.01.2015 03:30

1.Atestarile documentare cu privire la satul de resedinta al comunei dateaza din secolul I i.HR., dupd cum urmeaza. In timpul ocupatiei romane, localitatea s-a numit Vicus Clementianensis; la jumatatea secolului al Xlll -lea, pe vremea ocupatiei otomane, localitatea s-a numit Kara Murat, iar in perioada anilor 1930, Ferdinand l, pentru ca abia in anul 1948 aceasta sa dobandeasca denumirea de Mihail Kogalniceanu. Printre valori culturale ale zonei se numara: aşezările neolitice de la Sitorman, Vicus-ul roman de la Sitorman, Emorianul de la "Ratarie" (pe ţărmul de est al Lacului Taşaul), Biserica catolică din 1897 in stil gotic, monument de o valoare istorică deosebită, Biserica ortodoxă din 1934 in stil bizantin, Muzeul etnografic român, Monumentul eroilor din curtea Primăriei, sistemul de apeducte, geamia, cimitirul musulman Mihail Kogălniceanu. Monumentele clasificate ale comunei sunt: CT-I-s-B-02725 "La pământul galben”, Aşezare sec. I - III p. Chr. Epoca romană timpurie, sat Palazu mic CT-I-s-B-02731 Aşezare "Răţărie”, sec. III a. Chr. Epoca Elenistică, sat Piatra CT-I-s-B-02732 Aşezare Insula Ostrov-Taşaul mil. IV a. Chr. Eneolitic, sat Piatra CT-III-m-B-02956 Basorelief 1957 sat Mihail Kogalniceanu (https://www.galconstantacentru.ro/dyn_doc/PDL-GAL%20CENTRU.pdf),

2.Relieful si patrimonial natural al comunei Mihail Kogalniceanu: Printre rezervaţii naturale aflate in zona : Pădurea Sitormanului şi Dealurile Sitormanului, cu un ecosistem de stepă, floră şi faună de influenţă mediteraneană, dealurile cu bujori de stepă şi brânduşe, Peştera de Cristal cu râu subteran, lacul Taşaul (parţial), râul Casimcea, pârâul Agigabul.

 Situri de importanţă comunitară (SCI) – situri Natura2000 NR.1 ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia 5134 Vegetatie forestiera pontosarmatica cu stejar pufos, Tufarisuri de foioase pontosarmatice, Stepe ponto-sarmatice, Pesteri in care accesul publicului este interzis Judetul Constanta: Cogealac (<1%), Grădina (16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon (5%), Silistea (<1%), Târgusor (28%) (https://www.galconstantacentru.ro/dyn_doc/PDL-GAL%20CENTRU.pdf)

4.

Cod RAN

62208.01

Nume

Cariera de silex de la Mihail Kogălniceanu

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Mihail Kogălniceanu

Categorie

carieră/mine

Tip

carieră de piatră

Observații

Sunt menţionate aici zăcăminte de silex pentru aşezarea Hamangia de la Târguşor - Urs.

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

Carieră de piatră

Neolitic

Hamangia

 

 

 


Bibliografie

1. Haşotti, Puiu, Observaţii privind uneltele din silex aparţinând culturii Hamangia, Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 30 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

 

 

Tumulii de  la M.Kogalniceanu-Constanta

 

 

Cod RAN

62208.03

Nume

Tumulii de la Mihail Kogălniceanu

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Mihail Kogălniceanu

Categorie

descoperire funerară

Tip

tumul

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

movilă

necunoscută

neprecizată

Au fost identificaţi doi tumuli, care au fost araţi şi astfel au fost găsite "două morminte cu lespezi lucrate".

 

 


Bibliografie

1. Canarache, Vasile, Sistemul ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint, Pontica, I, Constanţa, 1968, 120 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

 

 

 

 

 

Descoperirile de la,,CEAIR,, M. Kogalniceanu Constanta

 

 

Cod RAN

62208.02

Nume

Situl arheologic de la Mihail Kogălniceanu- "Ceair" (Kara Murat)

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Mihail Kogălniceanu

Punct

"Ceair" (Sitorman)

Reper

pe drumul roman Constanţa-Calachioi

Categorie

aşezare

Tip

aşezare şi necropolă

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

 

 

 

au fost descoperite mai multe monede emise de Tomis

 

vicus

Epoca romană

romană

Numele roman al aşezării pare să fi fost Vicus Clementiani sau Clementianum. Au fost descoperite inscripţii latine şi greceşti. Este menţionat un altar cu inscripţie dedicat de membrii unei asociaţii de credincioşi ai Cybelei (sau poate ai zeiţei Anahita).

 

neprecizat

Epoca elenistică

elenistică

descoperiri monetare elenistice

 

Necropolă

Epoca medievală timpurie

neprecizată

 

 

 


Bibliografie

1. Pârvan, Vasile, Ulmetum, ARMSI, II-XXXVI, 1914, 368-371 [Publicaţie]

2. Munteanu, M.; Ocheşanu, R., Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

3. Irimia, Mihai; Cliante, Traian, Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitorman, comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 179-189 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

Aşezarea romană de la Palazu Mic - ,,La pământul galben,, M. Kogalniceanu

 

 

 

Cod RAN

62226.01

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)

CT-I-s-B-02725

Nume

Aşezarea romană de la Palazu Mic - "La pământul galben"

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Palazu Mic

Punct

La pământul galben

Reper

la 1 km NV de podul şoselei Constanţa - Tulcea

Categorie

locuire civilă

Tip

aşezare

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

Aşezare

Epoca romană timpurie (sec. I-III)

neprecizată

 

CT-I-s-B-02725

 


Bibliografie

1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)

2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 965, poz. 373 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)

 

 

Necropola funerară de la Piatra

 

 

 

Cod RAN

62235.03

Nume

Necropola funerară de la Piatra

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Piatra

Reper

la aprox. 2 km N de sat

Categorie

descoperire funerară

Tip

necropolă tumulară

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

 

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

Necropolă tumulară

La Tène

neprecizată

Zonă tumulară de unde au fost recuperate fragmente ceramice

au fost descoperite urme amforice tip Sinope. Este menţionată şi o monedă emisă de Tomis.

 

 

 


Bibliografie

 

1. Irimia, Mihai, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 112 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

2. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 51 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

3. Munteanu, M.; Ocheşanu, R., Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 p. 175-213 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

 

 

Cod RAN

62235.01

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)

CT-I-s-B-02731

Nume

Aşezarea elenistică de la Piatra - "Răţărie"

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Piatra

Punct

Răţărie

Reper

pe malul lacului

Categorie

locuire civilă

Tip

aşezare

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

 

 

 

amforă de tip Sinope

 

Aşezare

Epoca elenistică (sec. III - I a. Chr.)

greacă

 

CT-I-s-B-02731

 


Bibliografie

1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)

2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 965, poz. 381 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)

3. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)

 

 

 

Asezarea gumelnita de la Piatra

 

 

Cod RAN

62235.02

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)

CT-I-s-B-02732

Nume

Aşezarea Gumelniţa de la Piatra

Județ

Constanţa

Unitate administrativă

MIHAIL KOGALNICEANU

Localitate

Piatra

Reper

insula Ostrov - Taşaul

Categorie

locuire civilă

Tip

aşezare

Observații

insula ostrov de pe taşaul este încă o dată în baza la Năvodari cu codul de sit 60516.02

Data ultimei modificări a fişei

11.11.2009

 

 

Descoperiri în cadrul sitului:

Categorie/ Tip

Epoca (Datare)

Cultura/ Faza culturală

Descriere/ Observații

Cod LMI

Aşezare

Eneolitic

Gumelniţa

 

CT-I-s-B-02732

 


Bibliografie

1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)

2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 965, poz. 382 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)

 

 

 

 

ETNOGRAFIE