Lista perimetrelor pentru exploatarea gazelor de sist

16.04.2014 00:41

onele din România programate pentru exploatarea prin fisurare hidraulică a zăcămintelor de gaze de şist sunt următoarele: Bârlad (Vaslui); Voivozi (Bihor); Tria (Bihor); Băile Felix (Bihor); Tulca (Bihor); Adea (Arad); Curtici (Arad); Periam (Timiş); Biled (Timiş); Păuliș (Timiş); Para (Timiş); Buziaș (Timiş); Crai (Timiş); Măcin (Tulcea); Babadag (Tulcea); Capidava (Constanţa); Eforie (Constanţa); Costineşti (Constanţa); Vama Veche (Constanţa); Adamclisi (Constanţa).”

Acesta este un citat din raportul intitulat “Resurse de gaze naturale din zăcăminte neconvenționale – Potențial și valorificare” publicat la data de 15 noiembrie 2013 de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Rezumatul de 100 de pagini al raportului poate fi găsit la adresa https://www.cnr-cme.ro/ la capitolul Noutăți. În acest raport este menționată la pagina 95 și lista perimetrelor pentru exploatarea gazelor de șist în România.

Perimetre de exploatare

Pe prima pagină a site-ului acestei organizații poate fi găsit acest raport din care această listă a fost scoasă deja, dar documentul a fost descărcat deja integral de multă lume. În prezent singura firmă care recunoaște că intenționează să exploateze gaze de șist este Chevron, care deja a instalat o sondă în Siliștea-Pungești din Vaslui.

Reprezentanții guvernului și ai celorlalte firme care au primit licențe sau acorduri de exploatare a hidrocarburilor – fără să se precizeze dacă este vorba de hidrocarburi convenționale sau neconvenționale (țiței și gaze de șist) – neagă că în perimetrele menționate în raportul citat s-ar intenționa exploatarea gazelor de șist. Companiile petroliere beneficiare ale acordurilor petroliere afirmă că ele nu caută gaze de șist, dar Legea petrolului (238/2004) acordă în mod explicit dreptul de a exploata orice tip de hidrocarbură descoperită de către firmele care le descoperă. Redau mai jos integral articolul 47 al acestei legi:

“Art. 47  Titularul acordului petrolier are urmatoarele drepturi:
    a) de folosinta si de acces, in conditiile legii, la terenurile necesare desfasurarii operatiunilor petroliere, in limitele perimetrului prevazut in acordul petrolier;
    b) de acces, in conditiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile si la alte instalatii, in cazul in care folosirea acestora ii este necesara pentru realizarea operatiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, cu plata tarifelor respective catre titularii acordurilor de concesiune a sistemului national de transport si a terminalelor petroliere;
    c) sa execute, in limitele perimetrului acordat, toate operatiunile petroliere prevazute in acordul petrolier;
    d) sa foloseasca, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodaririi apelor si al protectiei mediului, surse de apa de suprafata sau subterane, necesare desfasurarii operatiunilor petroliere;
    e) sa dispuna asupra cantitatilor de petrol ce ii revin, conform clauzelor acordului petrolier, inclusiv sa le exporte;
    f) sa monteze conducte colectoare si instalatii proprii pentru transportul petrolului si al produselor sale petroliere la statii de separare si tratare, la rampe de incarcare, la punctele de predare-primire si la consumatori, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    g) sa construiasca drumuri, poduri si cai ferate necesare efectuarii operatiunilor petroliere si transportului produselor rezultate din exploatare, in conditiile legii;

 

sursahttps://orlandobalas.wordpress.com/2014/04/14/lista-perimetrelor-pentru-exploatarea-gazelor-de-sist/
    h) sa solicite, in regim de prioritate, concesionarea exploatarii unor substante minerale utile, altele decat petrolul, descoperite prin operatiunile sale petroliere, in cazul in care acestea pot face obiectul exploatarii si al valorificarii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
    i) sa solicite autoritatii competente extinderea perimetrului, in cazul in care se dovedeste continuitatea dezvoltarii zacamantului in afara limitelor perimetrului acordat initial, in cazul in care suprafetele respective nu fac obiectul unui alt acord petrolier;
    j) sa se asocieze cu alte persoane juridice, in vederea executarii operatiunilor petroliere prevazute in acord, cu aprobarea prealabila a autoritatii competente. Responsabilitatea indeplinirii obligatiilor din acord revine in exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de acord. In vederea emiterii aprobarii asocierii, autoritatea competenta va avea in vedere cel putin urmatoarele elemente: capacitatea tehnica si financiara a celui cu care se incheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societatile nationale care executa operatiuni petroliere vor obtine aprobarea autoritatii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;
    k) sa obtina de la autoritatea competenta, in conditiile legii, datele necesare operatiunilor petroliere de realizat, sa detina si sa utilizeze aceste date, precum si pe cele obtinute din operatiunile proprii, pe durata valabilitatii acordului petrolier;
    l) sa desemneze operatorul si limitele de competenta ale acestuia;
    m) sa efectueze operatiuni de inmagazinare a petrolului, cu avizul prealabil al autoritatii competente, numai dupa obtinerea licentei de inmagazinare subterana, potrivit reglementarilor legale in vigoare.”

 

 

sursa https://orlandobalas.wordpress.com/2014/04/14/lista-perimetrelor-pentru-exploatarea-gazelor-de-sist/